تجهیزات شبکه پسیو

در حال نمایش 11 نتیجه

آنتن دیش 34Dbi Dual وای لینک WiLink SPA-34.5x-D

تومان
آنتن دیش 34Dbi Dual وایلینک WiLink SPA-34.5x-D راه های متفاوت و متنوعی برای برقراری اتصال بین دو نقطه وجود دارد

آنتن دیش ضد نویز 26Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-26.5x-D

تومان
آنتن دیش ضد نویز 26Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-26.5x-D ما برای برقراری ارتباط میان دو نقطه انتخاب های زیادی

آنتن دیش ضد نویز 27Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-27.5x-D

تومان
آنتن دیش ضد نویز 30Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-27.5x-D ما برای برقراری ارتباط میان دو نقطه انتخاب های زیادی

آنتن دیش ضد نویز 32Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-32.5x-D

تومان
ما برای برقراری ارتباط میان دو نقطه انتخاب های زیادی داریم مثل ارتباط رادیویی یا سیمی و…. . ما برای

آنتن دیش ضد نویز 33Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-33.5x-D

تومان
نتن دیش ضد نویز 33Dbi Dual وای لینک WiLink HSPA-33.5x-D برای انتقال داده بین دو نقطه، راه‌های مختلفی وجود دارد. می‌توان از فیبر