تجهیزات شبکه اکتیو

نمایش 1–12 از 70 نتیجه

آنتن دیش 25Dbi Dual وای لینک WiLink SPA-25.5x-D

تومان
این آنتن-دیش وایلینک در رنج فرکانسی 6.4 – 4.9 تشعشع می کند. قدرت گیرنگی انتن این دیش وایلینک 25Dbi  می

آنتن دیش 26Dbi Dual وای لینک WiLink SPA-26.5x-D

تومان
ین آنتن-دیش وایلینک در رنج فرکانسی 6.4 – 4.8 تشعشع می کند. قدرت گیرنگی انتن این دیش وایلینک 26Dbi  می

آنتن دیش 26Dbi Dual وای لینک WiLink SPA-26.5x-D

تومان
این آنتن-دیش وایلینک در رنج فرکانسی 6.4 – 4.8 تشعشع می کند. قدرت گیرنگی انتن این دیش وایلینک 26Dbi  می

آنتن دیش 32Dbi Dual وای لینک WiLink SPA-32.5x-D

این آنتن-دیش وایلینک در رنج فرکانسی ۴.۸-۶.۴ تشعشع می کند. قدرت گیرنگی انتن این دیش وایلینک 32Dbi  می باشد. ار